5746 SAYILI KANUN VE YENİ DÜZENLEMELERİN GETİRDİKLERİ

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6676 sayılı torba yasa ile gelen düzenlemeler ile Ar-Ge faaliyetinde bulunan işletmelerin sağlayacağı avantajlar hakkında inceleme