GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE

I – Girişimcilik ve Girişimcilerin Ortak Özellikleri