AR-GE EKOSİSTEMİNDEKİ OYUNCULAR

Ar-Ge süreçlerinde nitelikli personel, sanayi- üniversite işbiliği ve mentörlüğün önemi