AR-GE MERKEZİ OLMANIN GAYRIMADDİ AVANTAJLARI

Ar-Ge Merkezi olmayı planlayan firmaların 5746 sayılı kanun kapsamındaki teşvikler haricinde kazanmaları gereken nitelik ve yetkinlikler.