Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı mevzuatı ve ilk çağrı duyurusuna ilişkin bir değerlendirme.