TÜBİTAK Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi – TEYDEB 2.0

TÜBİTAK tarafından yayımlanan ve ilerleyen günlerde sanayi kuruluşlarının proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinde yürürlüğe girecek TEYDEB 2.0 hakkında bir değerlendirme