Kobigel 2022 Yılı Çağrıları

KOSGEB Kobigel 2022 Yılı Çağrıları ile farklı tematik alanlarda KOBİ’lerin günümüz teknolojilerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.