Ar-Ge Faaliyetlerinde 4691 ve 5746 Sayılı Kanunların Farklılıkları

Ar-Ge ve tasarım faaliyeti yürüten işletmeler, teknokent firması mı olmalı yoksa Ar-Ge veya Tasarım Merkezi ünvanlarına mı sahip olmalı?