KOSGEB Ür-Ge Destek Programı

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı bileşenlerinden Ür-Ge Destek Programı’nı değerlendirdik.