Hibe Destekleri Blog Yazıları

Girişimciler, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ve sanayi ölçeğindeki işletmelerin faydalanabileceği hibe destekleri ile ilgili yazılarımızda; TÜBİTAK, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı destekleri değerlendiriyoruz.

diPMO uzmanlık alanları arasında yer alan ve blog yazılarına konu olan destekler 4 kategoride gruplanır:

Ar-Ge Destekleri

OSLO ve FRASCATI kılavuzlarında yer alan yenilik sınıflarına göre ürün yeniliği ve/veya süreç yeniliği gerçekleştirmek adına Ar-Ge projesine sahip olan girişimci ve işletmelere sağlanan desteklerdir. Destekler, Türkiye’de ağırlıklı olarak TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sağlanmaktadır.

Ar-Ge Sonrası Seri İmalat ve Tanıtım Destekleri

Ar-Ge süreçleri tamamlanarak ürün/teknoloji ya da hizmet olarak ticari değere kavuşmuş proje çıktılarının seri imalata geçirilmesi ve yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasına ilişkin sağlanan hibe destekleridir. Destekler; KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen çeşitli destek programları tarafından sağlanır.

İhracat Destekleri

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracat gerçekleştiren firmalara sağlanan hibe destekleridir. Destekler, Nitelikli Hizmet İhracatı ve Ürün İhracatı olarak iki platformda yürütülür. Ayrıca, Dünyada ilk kez uygulanan, devlet destekli markalaşma programı TURQUALITY de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Tematik Destekler

Ülkemiz stratejik eylem planları doğrultusunda oluşturulan ve ağırlıklı olarak KOSGEB ve Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje programlarıdır. Bu destekler için ilgili kurumlarca çağrı konuları yayınlar ve başvurular belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilir.

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021 Yılı Çağrısı