Vergi Teşvikleri Blog Yazıları

Proje bazlı hibe destekleri ile yürütülen ve/veya Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi ya da Teknokent firmaların faydalanabilecekleri vergi teşvikleri ile ilgili örnek sunum ve anlatımlarla deneyimlerimizi paylaşıyoruz. diPMO’nun uygulama alanlarında uzman olduğu teşvikler iki grupta toplanabilir:

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kanun

Kamu kurumlarının desteği ile yürütülen projeler ve/veya Tasarım Merkezi – Ar-Ge Merkezi unvanlarına sahip olunduğu durumlarda geçerli olan kanun kapsamındaki teşvikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Gelir Vergisi Stopajı
 • Temel Bilimler Personel İstihdam Desteği
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri
 • Ar-Ge ve Tasarım İndirimi
 • Damga Vergisi Teşviği
 • Sigorta Prim Desteği
 • Gümrük Vergisi Teşviği

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan işletmelerin faydalandığı kanun kapsamında;

 • Personel Sigorta Prim Desteği
 • Personel Ücret Damga Vergisi Teşviği
 • Personel Gelir Vergisi Stopajı İndirimi
 • Satışlardan Doğan KDV istisnası
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Gümrük Vergisi Teşviği

Vergi teşviklerinden sistematik olarak faydalanmak isteyen Ar-Ge işletmelerinin, faaliyet alanları, satış durumları ve personel yapılarının iyi analiz edilmesi gerekmekte. Bu doğrultuda, işletmelerin 5746 ya da 4691 sayılı kanunlardan faydalanma tercihlerinde etkili olabilecek kriterleri mevzuatlar ve pratik uygulamalar dahilinde blog yazılarımızdan takip edebilirsiniz.